Σχετικές ερωτήσεις
Απάντηση: Ναι ειναι διαφορετικος απ΄αυτον που σχετιζεται με τα φορολογικα κ πας αυτοπροσωπως στον ΟΑΕΔ να τον παραλαβεις αν εισαι καταγεγραμμενη αν...
Απάντηση: ΄πάρε το 11888 και ρώτα
Απάντηση: Εδώ αυτοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δυο βοδιών άχυρα που λένε....πρεπει να κανεις υπομονή γιατί μάλλον θα έχει πεσει το συστημα τους πάλι...
Απάντηση: πάρε το 11888 και ρώτα θέλω το τηλέφωνο του Οαέδ στην ηλιούπολη και την διεύθυνση
Απάντηση: πάρε 11888 και ζήτα το τηλέφωνο του ΟΑΕΔ στον Ρέντη
Απάντηση: πήγαινε με την ταυτότητα και βγάλε καινούργια
Απάντηση: πάρε το 11888 και ζήτα το τηλέφωνο του ΟΑΕΔ
Απάντηση: ν.κοσμο
Απάντηση: Τό επίδομα αυτό τό λαμβάνουν εμμεσα ασφαλισμένοι καί ανασφάλιστοι μέ βαριά νοητική καθυστέρηση,τυφλοί,τ ετραπληγικοί,κ.α οπότε γιά΄νά ξέρ...
Απάντηση: Νομιζω ο ΟΑΕΔ του Ιλιου εκλεισε, κοιτα στους Αγιους Αναργυρους
 

ΤΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΟΔΟΤΙΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΙ ΜΕΣΟ ΟΑΕΔ

Πληρωνει τα μισα ο εργοδοτης για το μισθο σου και τα μισα ο ΟΑΕΔ.Υπαρχουν ομως διαφορα προγραμματα για προσληψη μεσω ΟΑΕΔ,ο καθε εργοδοτης διαλεγει αυτο που τον συμφερει.

Σχόλια απάντησης

απάντησε η rolita

ΕΙΠΑΡΧΗ ΚΑΠΙΟ ΣΑΙΤ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΕΝΙΜΑΙΡΟΘΩ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΑΜΑΤΑ ?
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 15:30:33
http://www.oaed.gr/pages/ SN_249.pg Πατα εκει που λεει πληροφοριακο υλικο και θα σου ανοιξουν ολα τα προγραμματα.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:34:08
ΣΥΓΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ!!!
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 15:34:42
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 15:42:58
Κ.Υ.Α. 30874/23-6-2004 1. Το πρόγραμμα αφορά επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν και απασχολούν το προσωπικό τους στην ημεδαπή, οι οποίες επιθυμούν να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους με πλήρη απασχόληση. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Α. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν επιδοτούμενο/ ους άνεργο/ ους, για να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει:  Να μην έχουν μειώσει προσωπικό λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (απόλυση) χωρίς αντικατάσταση μέσα στη χρονική διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας, που πραγματοποιούνται για σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Ο σπουδαίος λόγος και το κώλυμα που παράγει για το μισθωτό, δεν είναι απαραίτητο να συνιστούν ανωτέρα βία. • Σε περίπτωση που προσωπικό της επιχείρησης απουσιάζει λόγω στράτευσης ή μακροχρόνιας ασθένειας είναι δυνατή η επιχορήγηση της επιχείρησης εφόσον
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:43:59
προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, δεν απαιτείται αντικατάσταση εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Β. Όσον αφορά στους επιδοτούμενους άνεργους: -Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας -Να έχουν τη σχετική βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης (εφόσον προταθούν από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ) 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Α. Για τους εργοδότες: Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις των εργοδοτών υπερβαίνουν τους ανέργους που έχουν τις προϋποθέσεις για απασχόληση, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε αίτησης.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:44:37
Β. Για τους επιδοτούμενους άνεργους: Προτεραιότητα έχει ο επιδοτούμενος, του οποίου η διάρκεια επιδότησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, ταυτίζεται με τη διάρκεια της αιτούμενης απασχόλησης. Διαφορετικά, επιλέγεται κάθε φορά ο επιδοτούμενος άνεργος, με τη μεγαλύτερη απομένουσα διάρκεια επιδότησης, στο κρίσιμο χρονικό σημείο (ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη). 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά της.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:44:57
Αφού διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση πληροί τους όρους υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα διαβιβάζεται ο φάκελός της στην αρμόδια Υπηρεσία όπου υπάγεται το υποκατάστημα και θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα για την υλοποίηση του προγράμματος. Ας σημειωθεί ότι η Υπηρεσία που υπάγεται το υποκατάστημα της επιχείρησης θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία αρμοδιότητας της έδρας, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων του προγράμματος. Η αίτηση ( Έντυπο Νο 1) θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:45:15
α) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος β) Εντολή κενής θέσης γ) Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο εργοδότης θα δηλώνει ότι: 1. αποδέχεται τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. 2. δεν έχει γίνει μείωση του προσωπικού κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης), παρά μόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. 3. θα διακόπτεται η επιχορήγηση, σε περίπτωση που απολύσει προϋπάρχον προσωπικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος και δεν το αντικαταστήσει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:45:43
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η διάρκεια της επιχορήγησης της επιχείρησης για την απασχόληση επιδοτούμενου άνεργου καθορίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εγκριθείσας επιδότησης λόγω ανεργίας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. 9. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση (25) ημερών το μήνα είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον άνεργο από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης επί της απόρριψης του αιτήματός του για καταβολή επιχορήγησης από την Υπηρεσία, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 15 της παρούσας
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:47:07
10. ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ α) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αμείβουν τους προσλαμβανόμενους επιδοτούμενους άνεργους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζόμενους, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης. Οι αποδοχές των προσλαμβανόμενων με το πρόγραμμα δεν θα είναι κατώτερες από το επίδομα ανεργίας που δικαιούνταν ως άνεργοι. β) Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης.Στην περίπτωση αυτή ο τοποθετούμενος δεν ασφαλίζεται για τον κλάδο ανεργίας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιχορήγηση
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:47:52
11. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ α) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας επιχορηγούμενες και μη (προσωπικό που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα και προσωπικό εξαμήνου) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός κι αν συντρέξει σοβαρός λόγος που να αφορά τον εργαζόμενο. β) Σε περίπτωση που υπάρξει μείωση (απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο) του προσωπικού της επιχείρησης και εφόσον δεν υπάρξει αντίστοιχη αντικατάσταση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, ο εργοδότης θα χάνει το δικαίωμα της μείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόματος που δικαιούταν ο άνεργος από τον Ο.Α.Ε.Δ. γ) Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης επιχορηγούμενου μισθωτού, διακόπτεται η επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη θέση. δ) Σε περίπτωση που απολυθεί ο επιδοτούμενος άνεργος πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας επιδότησής του λόγω ανεργίας, τότε θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί σύμφω
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:48:38
σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν προσληφθεί από άλλη επιχείρηση. ε) Σε περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας (όσο χρονικό διάστημα διαρκεί), συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν απαιτείται αντικατάσταση του μισθωτού, εφόσον η επιχείρηση προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα ανωτέρω. 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, την ειδικότητα, τη ημερομηνία πρόσληψης, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά μήνα ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:49:08
β) Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του χρονικού διαστήματος, για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, από όπου θα προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να αποδώσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα. γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες για τους οποίους ζητείται η επιχορήγηση. δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το ΣΕΠΕ. ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. 13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή επιχορήγησης πρέπει να υποβληθούν στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:49:49
15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στον ενδιαφερόμενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τα απαραίτητα για την εξέτασή της στοιχεία.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 15:50:18
ευχαρηστω πολλη
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 16:05:03
Παρακαλω.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 16:05:26
απο τη καταλαβα μονο στο μισθο διναιτε ενα ποσοστο στον εργοδοτι
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 16:12:23
Ακριβως,τα αλλα συμφερουν πιο πολυ εσενα που θα εισαι ο εργαζομενος..
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 16:14:10
ακομα μια εροτηση εγω δεν δεικεουμαι επιδομα ανεργιας γιατη ειμουνα σαι οικογαινιακη επειχηρισει ο εργοδοτησ θα παιρνη το ποσοστο απο τον ΟΑΕΔ στο μισθο η στο ικα
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 16:22:24
Νομιζω στο ΙΚΑ.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 16:25:23
οκ ευχαρηστω καλο απογευμα
σχολίασε ο biil  - 2011-06-26 16:29:01
Επισης,καλο απογευμα.
σχολίασε η rolita  - 2011-06-26 16:31:14
Σχετικές ερωτήσεις
Θα σου πρότεινα, να απευθυνθείς για την ερώτησή σου, στη μηχανοργάνωση του ΟΑΕΔ για σίγουρη απάντηση.
πάρε το 11888 και ρώτα
όχι.τα δημόσια σχολεία δεν δίνουν υποτροφίες...
Αφου συνδεθεις στη Διαδικτυακη Πυλη του ΟΑΕΔ, κατω αριστερα θα δεις "Ανανεωση ενεργου Δελτιου Ανεργιας"... πατα το... αν το συσ...
πάρε το 11888 και πες τηλέφωνο οαέδ στα γιαννιτσά; Θα σου πουν.
Παρακαλούμε γράψτε με Ελληνικούς χαρακτήρες
Διαθέσιμοι χαρακτήρες :
Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να εισάγουν κωδικό
Πενταψήφιος κωδικός:
Εικόνα Captcha: Παρακαλούμε αναγνωρίστε την εικόνα.
Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε τον πενταψήφιο κωδικό, κάντε κλικ εδώ για εμφάνιση νέου κωδικού
Οι δημοσιεύσεις σας θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους χρήσης

Απαντημένες ερωτήσεις στην κατηγορία Δημόσιες υπηρεσίες

περσι δουλεψα στα 5μηνα προγραμματα του οαεδ ομως τωρα που ηρθε η ωρα να κανω την φορολογικη μου δηλωση το εισοδημα απο αυτα δεν εχει περαστει. ρωτησα στον οαεδ τι θα γινει και μου ειπαν δεν εχουν αρμοδιοτητα, στο δημο που ηταν και ο φορεας απασχολησης μια απο τα ιδια...κι εμεις τι θα κανουμε ρε παιδια? καμια ενημερωση απο καποιον που εχει το ιδιο θεμα?η εστω λογιστη που να το εχει αντιμετωπισει?
Απάντηση:
Θα σου πρότεινα, να απευθυνθείς για την ερώτησή σου, στη μηχανοργάνωση του ΟΑΕΔ για σίγουρη απάντηση. Διαβάστε περισσότερα...
μενω στον κολωνο σε ποιον οαεδ ανηκω?
Απάντηση:
πάρε το 11888 και ρώτα Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
όχι.τα δημόσια σχολεία δεν δίνουν υποτροφίες... Διαβάστε περισσότερα...
Καλησπερα, που μπορω να βρω στην Δυκτιακη Πυλη του ΟΑΕΔ το κουμπι εισαγωγης για τα στοιχεια ανανεωσης της καρτας μου?
Απάντηση:
Αφου συνδεθεις στη Διαδικτυακη Πυλη του ΟΑΕΔ, κατω αριστερα θα δεις "Ανανεωση ενεργου Δελτιου Ανεργιας"... πατα το... αν το συστημα σου επιτρεπει την ανανεωση θα δεις ενα μπλε κουμπι "Ανανεωση του Δελτιου Ανεργιας"... Το κουμπι εμφανιζεται μονο στο χρονικο διαστημα μεσα στο οποιο επιτρεπεται η ανανεωση της καρτας ανεργιας, 5 εργασιμες ημερες πριν κ 5 μετα την ημερομηνια που θα ληξη η καρτα σου... εχε το νου σου μην βγεις απο την προθεσμια γιατι ακυρωνεται η καρτα κ θα ξα... Διαβάστε περισσότερα...
τηλεφωνο του οαεδ στα γιαννιτσα
Απάντηση:
πάρε το 11888 και πες τηλέφωνο οαέδ στα γιαννιτσά; Θα σου πουν. Διαβάστε περισσότερα...
Είναι διαφορετικός απ αυτόν που σχετίζεται με τα φορολογικά;
Απάντηση:
Ναι ειναι διαφορετικος απ΄αυτον που σχετιζεται με τα φορολογικα κ πας αυτοπροσωπως στον ΟΑΕΔ να τον παραλαβεις αν εισαι καταγεγραμμενη ανεργη... χρησιμευει στο να δημιουργησεις λογαριασμο στο http://www.oaed.gr/index.php?lang=el ωστε να ενημερωνεσαι για τα προγραμματα ανεργων που τρεχουν κ να ανανεωνεις την καρτα ανεργιας που εχεις, μεσα απο τη σελιδα, χωρις να αναγκαζεσαι να επισκευτεις τον ΟΑΕΔ. Διαβάστε περισσότερα...
που εινια το οαεδ γλυφαδας
Απάντηση:
΄πάρε το 11888 και ρώτα Διαβάστε περισσότερα...
δεν μπορω να επανεκτυπωσω μεσω ταξις
Απάντηση:
Εδώ αυτοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δυο βοδιών άχυρα που λένε....πρεπει να κανεις υπομονή γιατί μάλλον θα έχει πεσει το συστημα τους πάλι (τι πρωτότυπο!!) και να ξαναπροσπαθησεις αλλη στιγμή Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΗΚΩ?
Απάντηση:
πάρε το 11888 και ρώτα θέλω το τηλέφωνο του Οαέδ στην ηλιούπολη και την διεύθυνση Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
πάρε 11888 και ζήτα το τηλέφωνο του ΟΑΕΔ στον Ρέντη Διαβάστε περισσότερα...
Αν χασεις την καρτα ανεργιας χανονται και τα χρονια που εισαι εγγεγραμμενος?
Απάντηση:
πήγαινε με την ταυτότητα και βγάλε καινούργια Διαβάστε περισσότερα...
μένω στον Υμηττό, σε ποιον οαεδ ανήκω;
Απάντηση:
πάρε το 11888 και ζήτα το τηλέφωνο του ΟΑΕΔ Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΑ 3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Η ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ?
Απάντηση:
Απάντηση:
Τό επίδομα αυτό τό λαμβάνουν εμμεσα ασφαλισμένοι καί ανασφάλιστοι μέ βαριά νοητική καθυστέρηση,τυφλοί,τετραπληγικοί,κ.α οπότε γιά΄νά ξέρεις αν θά κάνεις τά χαρτιά σου,καλυτερα νά ρωτήσεις τήν πρόνοια γιά νά ξέρεις καί λεπτομέρειες. Διαβάστε περισσότερα...
μενω ιλιον σε ποιον οαεδ ανηκω
Απάντηση:
Νομιζω ο ΟΑΕΔ του Ιλιου εκλεισε, κοιτα στους Αγιους Αναργυρους Διαβάστε περισσότερα...
για να πάρω το βιβλιάριο απορίας; Δεν εργάζομαι και είμαι κάτω των 28.
Απάντηση:
Χρειάζεσθαι ενα αντίγραφο φορολογικής δήλωσης η τό Ε/1 Επίσης θά χρειασθείτε νά εχετε εναν λογαριασμό δέκο μαζί σας Ακόμη ενα επίσημο εγγραφο πού νά φαίνεται τό ΑΜΚΑ σας. Εφ οσον πρόκειται γιά αλλοδαπό,θά πρέπει νά εχει καί τήν αδεια παραμονής στήν χώρα.. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Υπαρχει μια λιστα με ξενοδοχεια σε ολη την Ελλαδα που δεχονται εισητηρια κοινωνικου τουρισμου.Ρωτα στον ΟΑΕΔ που μπορεις να τη ρεις.Ειναι ολοκληρο βιβλιο.Εχει τα στοιχεια του καθε ξενοδοχειου που ειναι συμβεβλημενο με τον ΟΑΕΔ.Μολις το παρεις στα χερια σου απλα επικοινωνεις με το ξενοδοχειο.Τους λες ποτε θα πας,σου κρατανε το δωματιο και απλα εσυ φτιαχνεις βαλιτσες και την κανεις.Κρατας τα εισητηρια που εχεις και τα δειχνεις στο ξενοδοχειο οταν φτασεις για να σου κανουν την εκπτωση. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Δές ποιοι απεργούν εδώ http://www.inewsgr.com/t/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81% CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5% CF%81%CE%B1_apergies-simera.htm. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Δεν χρειάζεται να σου κάνουν επανέκδοση, αν και αργότερα ψάξτο λίγο γιατί καλό είναι να έχεις και το πρωτότυπο. Ένα αντίγραφο δεν μπορούν να σου δώσουν; Διαβάστε περισσότερα...
Δίπλα μου είναι Γουδή, Ζωγράφου εγώ που ανήκω και πως μπορώ να μάθω παίρνω από το πρωί στα τηλέφωνα τους και κανένας δε το σηκώνει.
Απάντηση:
Μόνο όνομα στο κουδούνι και όροφο δεν αναφέρατε.Για τέτοιες πληροφορίες έγιναν τα ΚΕΠ.Ρωτήστε εκεί. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
δες εδω www.cityofathens.gr.../stoixeia-... 1/ο ΚΕΠ -κεντρο Αθηνας Δ/ση Ακαδημιας 88 τηλ 210-33033235,2131321000, www.kep.gov.gr/ www.kep.gov.gr/ Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
θα ρωτησεις απευθειας των ΟΑΕΔ να σου που αναλυτικα τι χαρτία πρεπει να τους προσκομισεις.. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Μπορεις να ρωτησεις απευθειας τον ΟΑΕΔ..... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ρωτησε στα Κεπ της περιοχης σου Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
ποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ 2013 2014 - Dikaiologitika www.dikaiologitika.gr/.../apotelesmata-koinwnikou- tourismou-oga.../me...‎ Διαβάστε περισσότερα...
ούτε εγώ,μα ούτε και κανένας άλλος κατάφερε να μπει στην σελίδα του μέχρι στιγμής,γιατί πολύ απλά δεν ανοίγει με τίποτα λόγω υπερφόρτωσης όπως αναφέρει.Και φαντάζομαι πως μπορεί κάποιος-α ανάμεσα μας να το προσπάθησε.Μια φίλη όμως τα κατάφερε και μπήκε,αλλά πατώντας υποβολή την έβγαλε στην αρχική σελίδα του ΟΑΕΔ και την ξεψάχνισε να δει μήπως αναφέρει πουθενά κάτι σαν "η αίτηση σας καταχωρήθηκε" ή κάτι παρόμοιο,αλλά δεν υπήρχε πουθενά.Ξέρει κανείς-καμιά λοιπόν,πως μπορεί να μάθει αν...
Απάντηση:
φιλε και εγω το επαθα αυτο χτες και τωρα που μολις δοκιμασα Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ 2013 Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται: (α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. (β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν . 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στο σημείο αυτό παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: «4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλο... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Το ετήσιο επίδομα είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών, και, για παράδειγμα, για δικαιούχο με ένα τέκνο είναι 98,64 ευρώ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά, το επίδομα είναι 295,8 ευρώ το χρόνο και αυξάνει ανάλογα με τα τέκνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος (και να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ ΔΛΟΕΜ). Εναλλακτικά, απαιτείται τ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ένα τέκνο είναι 98,64 ευρώ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά, το επίδομα είναι 295,8 ευρώ το χρόνο και αυξάνει ανάλογα με τα τέκνα. Διαβάστε περισσότερα...
Ρώτησε τους 15 online χρήστες!
* Γράψε με λίγες λέξεις, τον τίτλο της ερώτησής σου και πάτα το κουμπί δημιουργίας νέας ερώτησης.
Προαιρετικά, μπορείς να γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες για την ερώτησή σου στο παρακάτω πεδίο.