Σχετικές ερωτήσεις
Απάντηση: Το ελαχιστο 15 χρονια εργασιας και 4.500 ενσημα με οριο ηλικιας, οπως ακουγεται, τα 67 ετη. Ειναι ολα ανοιχτα ακομα, καλυτερα ρωτησε ενα...
Απάντηση: Aυριο 30/1, να παρεις και security να τα κουβαλησει... τοσο πολλα που θα΄ναι! :)
Απάντηση:  
Απάντηση:  
Απάντηση:  
Απάντηση:  
Απάντηση: 30 ιαν
Απάντηση: θα πας στο ικα της περιοχής σου να σου πουν στα σίγουρα.
Απάντηση: Οχι !!!!!! http://youtu.be/ ns3M1Sj6x4o
Απάντηση: στο φορεα απ που παιρνετε την συνταξη.προσοχη μην το αμελησετε διοτι θα εχετε κυρωσεις.
 

ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΟΝΑΩ.ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ΄΄΄΄
Καλο θα ειναι να απευθυνθεις στο ασφαλιστικο φορεα που ανηκεις, για να σου δωθουν ολες οι πληροφοριες . Εδω εχει τις περιπτωσεις αναπηρικης συνταξης καθως και τα δικαιολογητικα που απαιτουνται. 2.4 Παροχές αναπηρίας Γενικές προϋποθέσεις Για την απόκτηση δικαιώματος αναπηρικής σύνταξης, πρέπει: * να έχετε κριθεί ανάπηρος από τις ιατρικές αρχές του IKA-ETAM, με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %· και * να έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο ασφάλισης στο IKA-ETAM. Οι συμπλη

ρωθείσες περίοδοι ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπολογίζονται με τις περιόδους που έχετε συμπληρώσει στην Ελλάδα. Πρέπει να αναφέρετε αυτές τις περιόδους στην αίτηση σύνταξης που υποβάλλετε σας και πρέπει να επισυνάψετε σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχετε στη διάθεσή σας. Αναπηρική σύνταξη λόγω συνήθους ασθένειας Εάν εγγραφήκατε στην κοινωνική ασφάλιση πριν την 31η Δεκεμβρίου 1992, για να αποκτήσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης πρέπει να πληροίτε τις αν

ωτέρω γενικές προϋποθέσεις καθώς και να έχετε συμπληρώσει στο πλαίσιο του συστήματος του IKA-ETAM τουλάχιστον: * 4.500 ημέρες ασφάλισης, εάν είστε άνδρας 65 ετών ή γυναίκα 60 ετών· * ή 10.000 ημέρες ασφάλισης άνευ ηλικιακού ορίου· * ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 τουλάχιστον εντός των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της αναπηρίας· * ή 300 ημέρες ασφάλισης, εάν δεν είστε ακόμη 21 ετών (αριθμός που αυξάνεται σταδιακά στις 4.200 με την προσθήκη 120 ημερών κατ’ έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας – ενώ αυτές οι 300 ημέρες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί κατά τα 5 έτη που προηγούνται του έτους της αναπηρίας). Σε περίπτωση ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, για να αποκτήσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης, πρέπει να έχετε συμπληρώσει στο πλαίσιο του συστήματος του IKA-ETAM τουλάχιστον: * 4.500 ημέρες ασφάλισης, εάν είστε 65 ετών, είτε είστε άνδρας είτε γυναίκα· * ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 να αντιστοιχούν στα 5 έτη που προηγούνται του έτους εμφάνισης της αναπηρίας· * ή 300 ημέρες ασφάλισης, εάν δεν είστε ακόμη 21 ετών (αριθμός που αυξάνεται σταδιακά στις 1.500, με την προσθήκη 120 ημερών κατ’ έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους). Αναπηρική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος Για να δικαιούστε σύνταξη, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της κοινωνικής ασφάλισής σας, πρέπει να κριθείτε ανάπηρος με βαθμό αναπηρίας που θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη (τουλάχιστον 50 %) και να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστο μία ημέρα εργασίας ως ασφαλισμένος του IKA-ETAM. Αναπηρική σύνταξη μη οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα Για να δικαιούστε σύνταξη, πρέπει να πληροίτε τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις και να έχετε συμπληρώσει, ως ασφαλισμένος του IKA-ETAM, το ήμισυ των ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης λόγω συνήθους ασθένειας, συνυπολογιζόμενου του έτους έναρξης της ασφάλισής σας. Αναπηρική σύνταξη λόγω επαγγελματικής ασθένειας Για να δικαιούστε σύνταξη, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισής σας, πρέπει να πληροίτε τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις και να έχετε ήδη συμπληρώσει, στο πλαίσιο του συστήματος του IKA-ETAM, την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται από τον κανονισμό «Ασθένεια» του εν λόγω ιδρύματος για την επαγγελματική ασθένεια από την οποία πάσχετε. Ύψος της σύνταξης Για τον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης και πριν από την υποβολή της αίτησης σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της αναπηρίας, η αιτία της αναπηρίας καθώς και οι αποδοχές που θεμελιώνουν το δικαίωμα σε σύνταξη. Βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος δικαιούται: * πλήρη σύνταξη, εάν το ποσοστό της αναπηρίας του υπερβαίνει το 80 %· * 75 % της πλήρους σύνταξης, εάν το ποσοστό της αναπηρίας του είναι μεταξύ 67 % και 79,9 %, εκτός εάν έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες εργασίας ή εάν η αναπηρία οφείλεται σε ψυχική ασθένεια, περίπτωση κατά την οποία έχει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη· * 50 % της πλήρους σύνταξης, εάν το ποσοστό της αναπηρίας του είναι μεταξύ 50 % και 66,9 %, εκτός εάν έχει συμπληρώσει 6.000 ημέρες εργασίας ή εάν η αναπηρία οφείλεται σε ψυχική ασθένεια, περίπτωση κατά την οποία έχει δικαίωμα στο 75 % της πλήρους σύνταξης. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι αναπηρικές συντάξεις καθίστανται μόνιμες, με άλλα λόγια, οι συνταξιούχοι δεν υποχρεούνται να επανεξεταστούν από τις αρμόδιες ιατρικές επιτροπές του IKA-ETAM. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο αρμόδιο τοπικό υποκατάστημα του IKA-ETAM. Διατυπώσεις Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο τοπικό υποκατάστημα του IKA-ETAM για να λάβετε αναπηρική σύνταξη είναι τα ακόλουθα: * έντυπο αίτησης το οποίο διατίθεται από το IKA-ETAM· * πλήρης φάκελος ασφαλισμένου (αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, κάρτα ασφαλισμένου και καταβάλλοντος εισφορά, ασφαλιστικά βιβλιάρια, κ.λπ.), * υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σχετικά με την περίοδο απασχόλησης, τη διακοπή της εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας· * φωτοαντίγραφο της ταυτότητας· * φωτοαντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος από τις φορολογικές αρχές· * πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γέννησης των τέκνων)· * δικαιολογητικά για τα παιδιά που σπουδάζουν ή είναι ανίκανα προς εργασία· και * όλα τα ιατρικά δεδομένα προς υποστήριξη της αίτησης χορήγησης αναπηρικής σύνταξης. Επιστροφή στην αρχή
Καλησπέρα. Είμαι γεννημένος το 1954. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός με τεχνικό γραφείο δεν είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ αλλά στο ΤΕΒΕ. Στις 31/01/2011 έκανα εγχείρηση αφαίρεσης ουροδόχου κύστης και αντικατάσταση με "ηλεοκύστη", προστάτου κλπ λόγω σαρκώματος (είδος καρκίνου) και εν συνεχεία χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες. έως τον Νοέμβριο του 2011.Σύμφωνα με γνωμάτευση με γνωμάτευση της νομαρχίας Πειραιά (Μάϊος 2011) έχω αναπηρία "Ανω του 67%". Είμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1972 έως το 1999 αλλά τα ένσημά μου είναι γύρω στα 3600 ενώ κάποια χρόνια πολαπλής ασφάλισης σίγουρα δεν πιάνονται. Από το 1999 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ (3500 περίπου). Το ερώρημά μου είναι αυτή την στιγμή δικαιούμαι αναπηρική σύνταξη; ή τί άλλο μπορώ να κάνω; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Σχετικές ερωτήσεις
λογικα δε θα αργήσουν για τη σύνταξη ιουλίου του ικα. το ικα κατέφυγε σε δάνειο για να γίνει ομαλά η πληρωμή. Στη συνήθη τακτική του ε...
εφοσον σε ασφαλισε στο ικα, παιρνεις ενσημα.
τέλος τα δώρα και τα επιδόματα για τους συνταξιούχους, όπψς και για τους δημόσιους υπαλλήλους!
Αν ησουν σε χωριο και δηλωνες αγροτης κατι θα επαιρνες απο τον ΟΓΑ. Και παλι ισα ισα θα το προλαβαινες, γιατι τωρα νομιζω θα πρεπει να π...
Για να κάνει κάποιος ρύθμιση(ή διακανονισμό) ,χρειάζεται να πάει στο τμήμα του ΟΑΕΕ που ανήκει και να κάνει την αίτηση.Άν έχει ολόκληρο το...
Δώστε την απάντησή σας στην ερώτηση:
Παρακαλούμε γράψτε με Ελληνικούς χαρακτήρες
Διαθέσιμοι χαρακτήρες :
Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να εισάγουν κωδικό
Πενταψήφιος κωδικός:
Εικόνα Captcha: Παρακαλούμε αναγνωρίστε την εικόνα.
Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε τον πενταψήφιο κωδικό, κάντε κλικ εδώ για εμφάνιση νέου κωδικού
Οι δημοσιεύσεις σας θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους χρήσης

Απαντημένες ερωτήσεις στην κατηγορία Ασφάλειες

ικα 
Απάντηση:
λογικα δε θα αργήσουν για τη σύνταξη ιουλίου του ικα. το ικα κατέφυγε σε δάνειο για να γίνει ομαλά η πληρωμή. Στη συνήθη τακτική του εσωτερικού δανεισμού κατέφυγε το ΙΚΑ για να καταβάλλει τις συντάξεις του Ιουλίου, παρά τις σημαντικές μειώσεις των συντάξεων. Έως 800 ευρώ σύνταξη λαμβάνουν επτά στους 10 συνταξιούχους του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την απόφαση του ΙΚΑ, το νέο δάνειο θα είναι, όπως κάθε μήνα, ύψους 390.000.000 ευρώ και στόχος είναι η κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των συν... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
εφοσον σε ασφαλισε στο ικα, παιρνεις ενσημα. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
τέλος τα δώρα και τα επιδόματα για τους συνταξιούχους, όπψς και για τους δημόσιους υπαλλήλους! Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Αν ησουν σε χωριο και δηλωνες αγροτης κατι θα επαιρνες απο τον ΟΓΑ. Και παλι ισα ισα θα το προλαβαινες, γιατι τωρα νομιζω θα πρεπει να πληρωνουν εισφορες οι αγροτες στον ΟΓΑ για να παρουν συνταξη! Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Για να κάνει κάποιος ρύθμιση(ή διακανονισμό),χρειάζεται να πάει στο τμήμα του ΟΑΕΕ που ανήκει και να κάνει την αίτηση.Άν έχει ολόκληρο το ποσό της οφειλής και το πληρώσει εφαπαξ,έχει κάποια έκπτωση στις προσαυξήσεις που μπήκαν όλο αυτό τον καιρό.Ειδάλλως θα πληρώνει κάθε δίμηνο διπλή εισφορά μέχρι να καλυφθεί το ποσό της οφειλής.Ακόμα και να κάνει διακανονισμό πάντως,μέχρι να τελειώσει με τις δόσεις του ΟΑΕΕ δεν μπορεί να βγεί στη σύνταξη. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Το ελαχιστο 15 χρονια εργασιας και 4.500 ενσημα με οριο ηλικιας, οπως ακουγεται, τα 67 ετη. Ειναι ολα ανοιχτα ακομα, καλυτερα ρωτησε ενα εργατολογο! Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Aυριο 30/1, να παρεις και security να τα κουβαλησει... τοσο πολλα που θα΄ναι! :) Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .(Επαναλαμβανω την ερωτηση) Με τα νεα μετρα δεν ξερω τι πρεπει να κανω σχετικα με την συνταξη μου αν τεκμηριωνω δικαιωμα ?πως και ποτε μπορω να βγω σε συνταξη. σας παρακαλω αν μπορειτε να με βοηθησετε ενημερωνωντας με. γεννηθηκα την 31/01/1954 ειμαι 58 ετων ηλεκρολογος το επαγγελμα και εχω 3800 ενσημα στο ΙΚΑ και 25 ετη ΤΕΒΕ. σας ευχαριστω. Read more: http://www.rotise.gr/erotisi/pote-pos-bgaino-se- syntaxi.html#ixzz2FoWuPzcn
Απάντηση:
θα πας στο ικα της περιοχής σου να σου πουν στα σίγουρα. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Οχι !!!!!! http://youtu.be/ns3M1Sj6x4o Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
στο φορεα απ που παιρνετε την συνταξη.προσοχη μην το αμελησετε διοτι θα εχετε κυρωσεις. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Συνταξιουχοι πανω απο 60 χρονων και το συνολικο ποσο της μηνιαιας καταβαλλομενης συνταξης δεν υπερβαινει τα €2.500 δικαιουντε δωρο Χριστουγεννων €400 για τελευταια φορα φετος. Αυτο ηταν, παει μας τελειωσε το δωρο...! Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Οχι! Πρεπει να εχεις τουλαχιστον 4500 ενσημα, δλδ 15 χρονια δουλειας το λιγοτερο και να πιανεις το οριο ηλικιας. Απο 65 που ηταν, πηγε στα 67! Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
κ ζεις ακομα;;; Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ο ΟΓΑ με πρόσφατη ανακοίνωση (26-11-2012) στέλνει τους γεννηθέντες το 1948 για σύνταξη το ... 2015! Καλό θα είναι να πάτε στον ανταποκριτή ΟΓΑ της περιοχής σας Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΕΔΟΣΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΕΡΕΙΜΕΝΩ ΝΑ ΒΓΕΙ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ
Απάντηση:
ένα χρόνο από την ημέρα κατάθεσης για σύνταξη Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Mε αυτά που ακούμε Αγαπητέ μάλλον όταν θα έχουμε αποδημήσει είς Κύριον... Νομίζω οτι δεν υπάρχει περίπτωση για Σύνταξη στα 48 όσα Ενσημα κι άν έχετε.. Ρωτήστε σε κάποιο απο τα Ταμεία σας, απλά....για επιβεβαίωση... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Ναι, από τον ΟΓΑ (σύνταξη ανασφάλιστου, δε σχετίζεται με την αγροτική σύνταξη) εφόσον δεν έχετε κανένα εισόδημα και ο σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται. Για περισσότερες πληροφορίες virtualannasoffice@gmail.com . Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Δεν το γνωριζω. Διαβάστε περισσότερα...
4500 ΒΑΡΕΑ 55 ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ
Απάντηση:
ΟΥΤΕ.ΜΕΙΟΜΕΝΗ.ΔΕΝ.ΠΑΙΡΝΕΙΣ.ΠΡΕΠΕΙ.ΝΑ.ΠΑΣ.62.ΚΑΙ.ΤΙ .ΘΑ.ΠΑΡΕΙΣ.ΟΥΤΕ.360.ΕΥΡΟ Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Δεν χρειαζεσε ενσημα για συνταξη Αυστραλιας. Η Αυστραλια μετραει τα κατοικισιμα χρονια. Αν σταματησε η συνταξη της Αυστραλιας στην Ελλαδα θα μπορεσεις να κανεις την αιτηση απο την Ελλαδα αλλα θα χρειαζεσε να εχεις 44 χρονια στην Αυστραλια για να πληρωνεσε το υψηλο ποσον. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Αν το διαζύγιο έχει ήδη βγει και ο σύζυγος είναι ζωντανός δεν δικαιούστε.Αν δεν έχετε από πουθενά αλλού εισόδημα και είστε ήδη 65 ετών δικαιούστε σύνταξη γήρατος.Ρωτήστε στον ΟΓΑ Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
Αγνωστο. Εγω ειμαι απο τον Οκτωβριο το 2009 και ακομα τιποτα Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
σε μια δεκαετία αν είσαι τυχερός μπορεί.. Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ, ΣΑΣ ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ! για την ακριβεια ειστε πολυ αξιοπρεπης και καθωσπρεπει απεναντι σε ενα κρατος-μπουρδελο οπου ο ενας πηδαει τον αλλον. στο μπουρδελο εγω ξερω οι ανθρωποι παιρνουν προφυλακτικα (μετρα) για το καλο τους.. αν εσυ δε εχεις να φοβηθεις τιποτα σε αυτο το μπουρδελο, συνεχισε τη δουλεια σου οπως την ξερεις. κανεις ανθρωπος με ΗΘΙΚΟΤΗΣ δεν ζηταει ρεστα απο τον οικοδομο, ωστοσο αν εχουν την καλοσυνη, ας σου δωσουν το φτυαρι στα χερια γιατι ποναει η μεση σου. ... Διαβάστε περισσότερα...
Απάντηση:
γιατι δεν πας στον ασφαλιστικό φορέα σου να ρωτήσεις.... ??? αν και δεν το βλέπω να παίρνεις..... μετά τα 60 ισος. Διαβάστε περισσότερα...
Ρώτησε τους 149 online χρήστες!
* Γράψε με λίγες λέξεις, τον τίτλο της ερώτησής σου και πάτα το κουμπί δημιουργίας νέας ερώτησης.
Προαιρετικά, μπορείς να γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες για την ερώτησή σου στο παρακάτω πεδίο.
Βρείτε όλες τις απαντήσεις για: